A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai a jogszabályi változások tükrében

Képzés részletes tájékoztatója

A képzés megnevezése: A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai a jogszabályi változások tükrében

A képzés engedélyszáma: E-05-002/2019

A képzés kreditértéke: 16 pont

A képzés célja: A továbbképzés lehetőséget kínál a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára a törvényi változások követésére, a „jó gyakorlatok” megismerésére, szakmai tapasztalatok átadására.

A képzés célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó

Helyszín: e-learning / folyamatosan

Időpontok:
Kezdés: 2020.01.01.
Zárás: Folyamatos

A képzésre folyamatosan lehet jelentkezni!

Óraszám: 40 óra ( 90 nap alatt egyéni ütemben ) TÁVOKTATÁSBAN

Részvételi díj: 12.000.-Ft

A képzésről: A gyermekvédelem rendszerében, az utóbbi 2 év során több törvényi, jogszabályi változást, rendszerszintű átszervezést élhettünk meg, alap – és szakellátás szintjén egyaránt. A változások a szakma megújulása irányába mutattak ugyan, viszont a gyakorlatba történő megvalósításuk előidézett bizonytalanságot, együttműködési nehézségeket a szakemberek és az intézmények részéről. Így fogalmazódott meg több szakmai fórumon, (Borsod – Abaúj – Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye) Szakszolgálat és nevelőszülői hálózatot fenntartói közötti közös párbeszéd során a szakemberek továbbképzésének szükségessége.

A gyermekvédelemben bekövetkező változások követése, a szakemberek részéről is folyamatos képzést, továbbképzést igényelnek. A gyakorlatban felhalmozódott „jó tapasztalatok” összegyűjtése, rendszerezése segítheti a szakemberek innovációját, szemléletformálását. A gyermekvédelmi gyámok megjelenése a szakellátás rendszerében új, sokszor feszült helyzetet teremtett a gyermekvédelmi gyám-nevelőszülő kapcsolatában. Egyre szükségszerűbbé vált a közös gondolkodás, párbeszéd kialakítása érdekében a szakszolgálatok vezetőinek, ill. a nevelőszülői hálózat fenntartóinak tárgyalóasztalhoz ülniük. Hasonló feszültségek jelentek meg a gyermekvédelmi gyámok, nevelőszülői tanácsadók kapcsolatrendszerében, mindennapi működésében, hiszen még ma is tapasztalható a kompetenciahatárok tisztázatlanságából, félreértelmezéséből fakadó véleménykülönbség.

A Szakszolgálatok feladata igen sokrétű, az együttműködés kialakítás a nevelőszülőkkel, működtetőkkel, gyermekotthonokkal nagyfokú szakmai felkészültséget, toleranciát feltételez. A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek ezen feladatok sokrétűségével, jó gyakorlatokat sajátíthatnak el, mely szándékunk szerint, elősegíti a gyakorlatban végzett munka hatékonyságát.

A tanagyag tartalmaz számadatokat, interjúkat, filmrészletet, bemutat gyermekek gondozási helyét kijelölő tendenciákat, mely a szakemberek tudásának fejlődését segíti elő. Fontos érzékeltetni azokat a szakmai szempontokat, melyek betartásával hatékony együttműködés alakítható ki a Szakszolgálatok és a gondozási helyet biztosító intézmények között.

A tanfolyam célja, hogy a szakember otthonába vigyük a munkájukhoz szorosan kapcsolódó új tudáselemeket, tartalmakat, jó gyakorlatokat, melynek elsajátítása számára munkaidőn túl is elérhető, feldolgozható.

A képzés felépítése:

Tananyagegység megnevezése

A gyermekvédelem fogalma, rövid története Magyarországon. A Gyermekvédelmi törvény által bekövetkezett változások intézményi és szolgáltatási szintjei 2014-ig.

A gyermekvédelmi szakellátások célja, tartalma, feladatok átcsoportosításának szakmai elvei 2014-től.

Szakmai elvek, tendenciák, új lehetőségek a gyermekek szakellátásban való elhelyezése kapcsán (megyénkénti sajátosságok bemutatása).

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás megújult feladatai, helye a szakellátás rendszerében.

Örökbefogadás előkészítésével kapcsolatos feladatok, a törvényi változások értelmezése.

A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működése, feladatai.

A gyermekvédelmi gyámok feladatai, szerepe a szakellátás rendszerében.

Ismeretek felhasználása egy eset elemzése kapcsán.

Az e-learning Belépéshez / Új fiók létrehozásához kattintson a TOVÁBB szóra.