A nevelőszülő, mint elsődleges, családot helyettesítő gondozási hely a gyermekvédelemben

Képzés részletes tájékoztatója

A képzés megnevezése: A nevelőszülő, mint elsődleges, családot helyettesítő gondozási hely a gyermekvédelemben

A képzés engedélyszáma: E-05-001/2019

A képzés kreditértéke: 16 pont

A képzés célja: A képzés lehetőséget nyújt a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, nevelőszülők számára a törvényi változásokkal összefüggő gyakorlati tapasztalatok elemzésére, tendenciák értelmezésére, „jó gyakorlatok” megismerésére.

A képzés célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó

Helyszín: e-learning / folyamatosan

Időpontok:
Kezdés: 2020.01.01.
Zárás: Folyamatos

A képzésre folyamatosan lehet jelentkezni!

Óraszám: 40 óra ( 90 nap alatt egyéni ütemben ) TÁVOKTATÁSBAN

Részvételi díj: 12.000.-Ft

A képzésről: A nevelőszülői nevelés évtizedekre visszanyúló tevékenység hazánkban, mely az idők folyamán igen sok változáson ment keresztül. A Gyermekvédelmi törvény megjelenését követően szabályozottabbá, követhetőbbé vált ennek a „munkának” a tartalma, s napjainkra foglalkoztatási jogviszonnyá alakult. Ezzel azonban olyan elvárások is megfogalmazódnak a jogalkotó részéről, melynek már nem minden befogadó szülő képes megfelelni. Ezért válik egyre több Hálózatot működtető számára is fontossá, hogy olyan nevelőszülőket alkalmazzanak, akik tisztában vannak a működésükhöz kapcsolódó jogaikkal, kötelezettségeikkel, s így feladatukat hatékonyan képesek ellátni. Ehhez azonban fontos ismerni a jogszabályi változásokat, az egyes szakemberek (gyermekvédelmi gyám, nevelőszülői tanácsadó, gyámhivatali ügyintéző, gyermekjogi képviselő) kompetenciahatárait, megtalálva ebben az igen bonyolult rendszerben a saját feladatait is. A továbbképzési programban ezek ismeretéhez, alkalmazásához, gyakorlatban történő felhasználásához igyekszem segítséget nyújtani, mivel a mindennapokban tapasztalom ezen ismeretek hiányából fakadó feszültségeket. A továbbképzési program tartalmi elemei kiterjednek a nevelőszülővé válás feltételeire, a foglalkoztatási jogviszony tartalmaira, a kapcsolattartás nehézségeire, a gyermekvédelmi gyámok-nevelőszülők-nevelőszülői tanácsadók együttműködésének nehézségeire. A továbbképzés során a jelentkezők megismerhetnek „jó gyakorlatokat”, melyet a nevelőszülők és az Őket segítő szakemberek osztanak meg interjú formájában, valamint képessé válnak új információk befogadására, értelmezésére. Nagyon sokat tud segíteni, tapasztalatom szerint a nevelőszülőknek, olyan eset bemutatása, mely hasonló problémák feldolgozását szemlélteti, mint, amivel jelenleg Ő küzd. Az online továbbképzési program segít a nevelőszülőknek, ill. az őket segítő szakembereknek abban, hogy új információkhoz jussanak, tájékozódjanak a feladatuk eredményesebb ellátásához szükséges új munkamódszerekről, esetelemzések során képessé váljanak a problémák több szempontú elemzésére.

A képzés felépítése:

Tananyagegység megnevezése

A nevelőszülői nevelés története hazánkban, a Gyermekvédelmi törvény megjelenésével bekövetkező változások a gyermekvédelemben. A Gyermekvédelmi törvény alapelvei, célja, gyakorlati megvalósulásának lehetőségei a nevelőszülői nevelés során.

A nevelőszülővé válás feltételei, folyamata. A befogadó szülőkre vonatkozó közös szabályok.

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a nevelőszülő díjazása, a foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó dokumentáció bemutatása.

Nevelőszülők 6 órás továbbképzése, javasolt témakörök.

A kapcsolattartás formái, jó gyakorlatok a nevelőszülő-gyermek-vér szerinti szülő együttműködése során.

A nevelőszülő és a gyermekvédelmi gyám együttműködésének szabályai, javaslatok a közös gondolkodás kialakítására.

A nevelőszülői tanácsadó feladatai a nevelőszülő működése során, eszközök, módszerek a hatékony együttműködésre.

Javaslatok segítőknek a hatékonyabb munka érdekében.

Az e-learning Belépéshez / Új fiók létrehozásához kattintson a TOVÁBB szóra.