A bölcsődei adaptáció dilemmái, innovációs törekvések a bölcsődében

A képzés megnevezése: A bölcsődei adaptáció dilemmái, innovációs törekvések a bölcsődében

A képzés engedélyszáma: E-05-006/2020

A képzés kreditértéke: 18 pont

A képzés célja:A továbbképzés célja felhívni a kisgyermekgondozó szakemberek figyelmét a bölcsődei nevelés problémáira, segítséget nyújtani a bölcsőde gyermekvédelmi feladatai és a játékfelfogás értelmezésében.

A képzés célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Helyszín: e-learning / folyamatosan

Időpontok:
Kezdés: 2020.07.01.
Zárás: Folyamatos

A képzésre folyamatosan lehet jelentkezni!

Óraszám: 40 óra ( 90 nap alatt egyéni ütemben ) TÁVOKTATÁSBAN

Részvételi díj: 19.000.-Ft

A képzésről: A mindennapok tapasztalata alapján fontosnak tartom hangsúlyozni, és vizsgálni, hogyan éli meg a szülő a bölcsődei adaptáció időszakát. Hogyan készülhetünk fel a bölcsődei beszoktatásra, van-e jó gyakorlata az adaptációnak?
Ezekre a kérdésekre keresem a választ az eddigi kutatási eredmények, és a jó gyakorlatok példáját, a szemelvények és az interjúk feltöltésével. A képzés tartalmi kidolgozása kiterjed az eddigi kutatási eredmények, szemelvények, megjelent szakirodalmi anyagok bemutatására is.
Az anya- gyermek kapcsolat, a kötődés jelentősége a bölcsődei nevelés során szintén kiemelkedő szerepet kap, s azt a szemléletet szeretném erősíteni, hogy a harmonikus személyiségfejlődést alapvetően meghatározza az anya-gyermek kapcsolat kialakulása, mely az életünk során minden párkapcsolatunk alapját képezi.
A bölcsőde szerepe, és feladata a gyermekvédelmi jelzőrendszerben szintén aktuális kérdés, hiszen a családokban fellelhető problémák tünethordozói a gyermek. A gyerek magatartása, agressziója társaival, zaklatott magatartása mind arra utalhat, hogy problémák lehetnek a családban.
Az 1997. évi XXXI. tv a gyermekek védelméről a bölcsődét a napközbeni ellátás színtereként, és a jelzőrendszer tagjaként jelöli meg. A törvény rendelkező részeinek értelmezése, a bölcsőde kiemelt feladatai, és a gyakorlati megvalósítás, problémakezelés példái kerülnének bemutatásra, elemzésre. (esetelemzés, adatlap kitöltése)
Fontos továbbá a játék személyiségfejlesztő hatásának hangsúlyozása, és a játékeszközök innovációjának nyomon követése.
A kisgyermekkor elsődleges, legfejlesztőbb tevékenysége a játék. A játék-felfogás értelmezése, a bölcsődei nevelés során. Az érvényben lévő módszertani elveknek megfelelő értelmezést szeretném preferálni és bemutatni, az egységes szemlélet kialakítása érdekében.

A képzés felépítése:

Tananyagegység megnevezése

A szülők felkészítése a gyermek bölcsődébe lépésére

A bölcsődei adaptáció problematikája

A kisgyermeknevelők kompetenciái

A bölcsődei gyermekvédelem szerepének jelentősége

A bölcsőde professzionalizálódása

Az óvodára való felkészítés

A kisgyermekkor játékfejlődése

Javaslatok segítőknek a hatékonyabb munka érdekében (esetelemzés)