Előzetes tudásmérés

A felnőttképzésben elsődlegesen helyzetfeltáró céllal alkalmazzuk az előzetes tudásmérést. A helyzetfeltárás eredményéről pedig informális vagy formális visszajelzést biztosítunk a képzésre jelentkezőnek.

Alkalmazásának célja

  1. Annak megállapítása, hogy a képzésre jelentkező egy adott szakterületen belül meglévő ismeretei, készségei, kompetenciái elegendőek-e, megfelelőek-e egy adott munkafeladat elvégzéséhez, egy adott munkakör betöltéséhez, vagy egy adott képzési területen a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

  2. Annak megállapítása, hogy a képzésre jelentkezőnek egy adott szakterületen belül meglévő ismeretei, készségei, kompetenciái egy adott képzésen belül milyen mértékben felelnek meg a kimeneti szintnek; illetve ennek alapján az egyéni tanulási útvonal meghatározása kijelölve az elvégzendő leckéket, modulokat, tantárgyakat, vagy több-éves képzés esetében az elvégzendő szemesztereket.

  3. A képzésre jelentkező tudásszintjének legmegfelelőbb képzés kiválasztása, illetve az egyéni és társadalmi költség- és energia- és időráfordítás csökkentése.

A helyzetfeltárásra elsődlegesen azért van szükség, mert arra a tudásanyagra, amivel rendelkezünk változatos módon, változatos módszerekkel, változatos helyszíneken és változatos céllal tehetünk szert:

  • A formális oktatás / képzés keretein belül, hazai, valamint külföldi képzéseken
  • A non-formális oktatás / képzés keretein belül
  • Önálló tanulás révén
  • Informális tanulás, ismeretszerzés révén
  • Munkahelyi tapasztalatok során
  • Munkatapasztalatok (önkéntes, alkalmi stb.)
  • Szabadidős tevékenység (hobbi, sport stb.) során

Tehát az oktatási intézményen kívül megszerzett és bizonyítvánnyal nem tanúsított felhalmozódott tudásanyag gyakran messze meghaladhatja a formális módon megszerzett és bizonyítvánnyal elismert tudásanyagot. A megszerzett tudásnak az elismerése elsődleges fontosságú, hiszen további tanulásra ösztönöz.

Bármilyen céllal is alkalmazzuk az előzetes tudás mérését, a képzésre jelentkező, az oktatási intézmény és a munkaadó számára is előnyökkel jár.