Digitális szakadék csökkentése, Támogatási tájékoztató

A támogatások kedvezményezettjei azok a magánszemélyek, akik a projektben az „Első lépések a digitális világba” és/vagy az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című képzésekre jelentkeznek. Ők összesen 70 000 Ft/fő támogatási összeget kaphatnak, önrész vállalása nélkül vehetik igénybe a támogatást. Fontos, hogy csak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek képzése támogatható, akik a szerződéskötés időpontjában nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben, és a 65. évét nem töltötte be. Előnyt élveznek azon személyek, akik az általános iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkeznek. Javasoljuk még lap-top pályázatot nyert személyek részére, akiknek kötelező tanúsítványt szerezni erről a képzésről.

A képzések

A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba”- IKER1 szintű képzés, valamint „Önállóan használom az informatikai eszközömet”- IKER 2. szintű képzés című, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra időtartamban valósulnak meg a e-LEARNING Kft. felnőttképző intézmény közreműködésével (a regisztrációt el tudjuk végezni, és értesítést küldünk a képzés helyszínéről).

A képzési program gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható. A képzéseken megszerzett tudás segíti a számítógépen vagy okos telefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést, a tudásgyarapítást, azaz javíthatja az életminőséget, és növeli a munkába történő elhelyezkedés esélyét. A képzés biztos felhasználói alapokat ad, elvégzésekor követelmény a záró számonkérés sikeres teljesítése.

Pedagógusok részére, a kredit pont megszerzése két -féle képen lehetséges.

1.) A pedagógus a GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt projekt keretében az IKER1 és IKER2 szintű képzést sikeresen elvégzi, és a 277/1997. (XII.22.) Korm. r. 5. § (8) bekezdés értelmében a munkáltató megújuló képzés címén 70 kredit pontot elfogad.

VAGY

2.) Azok a pedagógusok, akik a GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt projekt keretében az IKER1 és IKER2 szintű képzést sikeresen elvégzik a e-LEARNING Kft.-nél, a Neuman János Számítógép-tudományi Társaság ECDL Irodája lehetőséget biztosít arra, hogy a két ECDL modulból vizsgamentességet kaphatnak. A vizsgamentességet a „Számítógépes alapismeretek” és az „Online alapismeretek” ECDL modulokból lehet igényelni, így már csak további két modulvizsgát kell letenni ahhoz, hogy a jelentkezők a munkaerőpiacon és a nemzetközi vizsgarendszerben is elismert ECDL BASE bizonyítványt szerezzenek. (a pedagógusok ezzel a bizonyítvánnyal 120 kreditet kapnak)

A GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt képzésein résztvevők számára az ECDL regisztrációs díj is kedvezményesen került megállapításra (6000 Ft helyett 5500 Ft).

A vizsgamentesség igazolásához az ECDL tanfolyamokra jelentkezőknek az IKER 1 és IKER 2 képzés sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítványt kell bemutatnia, illetve annak másolatát elküldenie az ECDL Irodához vagy az illetékes vizsgaközponthoz. Az ECDL BASE megszerzéséhez szükséges további 2 modulvizsga a hivatalosan akkreditált ECDL vizsgaközpontokban tehető le.