A gyermeki jogok érvényesíthetőségének eszközei, esetleges akadályai a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek vonatkozásában

A képzés megnevezése: A gyermeki jogok érvényesíthetőségének eszközei, esetleges akadályai a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek vonatkozásában

A képzés engedélyszáma: E-05-005/2020

A képzés kreditértéke: 18 pont

A képzés célja:A továbbképzés lehetőséget nyújt a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek számára a gyermeki, szülői jogok mélyebb megismerésére, új eszközök, módszerek elsajátítására, melyek elősegíthetik a gyermeki jogok sérülésének időbeni felismerését, azok korrekcióját.

A képzés célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó

Helyszín: e-learning / folyamatosan

Időpontok:
Kezdés: 22020.07.01.
Zárás: Folyamatos

A képzésre folyamatosan lehet jelentkezni!

Óraszám: 40 óra ( 90 nap alatt egyéni ütemben ) TÁVOKTATÁSBAN

Részvételi díj: 19.000.-Ft

A képzésről: A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek helyzete – bármennyire is tesznek meg mindent a szakemberek – jelentősen eltér a vér szerinti családjukban nevelkedő gyermekek helyzetétől, problémáitól. Jellemzően sérült, bántalmazott, érzelmileg-fizikailag elhanyagolt gyerekekkel találkozhatunk, akik még azt a veszteséget is kénytelenek elszenvedni, hogy nem szüleikkel együtt nevelkedhetnek. Munkám során egyre gyakrabban találkozom olyan esettel, amikor a család gyermekei nevelőszülőnél, gyermekotthonban élnek, majd a legkésőbb született gyermeket a kórházból haza javasolják a szakemberek, s a szülők, majd a picivel együtt látogatják a különböző gondozási helyen nevelkedő gyermekeiket. Vajon ilyen helyzetben, melyik gyermek/gyermekek jogai érvényesülnek?

A továbbképzési programban ezek ismeretéhez, alkalmazásához, gyakorlatban történő felhasználásához igyekszem segítséget nyújtani, mivel a mindennapokban tapasztalom ezen ismeretek hiányából fakadó feszültségeket. A továbbképzési program tartalmi elemei kiterjednek a gyermeki, szülői jogok ismeretére, érvényesíthetőségének eszközeire, esetek bemutatása, elemzése során a gyakorlatban megjelenő problémákra. Hangsúlyt helyezek a szülői jogokra, kötelességekre, a kapcsolattartás nehézségeire, a konfliktusok feloldásának lehetőségeire. Napi munkám során, egyre gyakrabban okoz problémát az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek tudásszintjének megfelelő iskola kiválasztása, a magatartási és beilleszkedési problémával küzdő gyermekek oktatási intézményben való megtartása, illetve a pszichiátriai kezelt gyermekek iskolai előmenetelének segítése. A továbbképzés során a jelentkezők megismerhetnek „jó gyakorlatokat”, melyet a segítő szakemberek osztanak meg interjú formájában, valamint képessé válnak új információk befogadására, azok értelmezésére a gyermeki jogokat illetően. Nagyon sokat tud segíteni, tapasztalatom szerint a szakembereknek, olyan esetek bemutatása, több szempontú elemzése, mely hasonló problémák feldolgozását szemlélteti, mint, amivel jelenleg Ők is küzdenek. Az online továbbképzési program segít a szakembereknek abban, hogy új információkhoz jussanak, tájékozódjanak a feladatuk eredményesebb ellátásához szükséges hatékony munkamódszerekről, esetelemzések során képessé váljanak a problémák több szempontú elemzésére.

A képzés felépítése:

Tananyagegység megnevezése

Alapvető jogok és kötelességek a Gyermekvédelmi törvény alapján: a gyermek fogalmának értelmezése, definíció

Gyermekjogi képviselő, gyermekvédelmi gyámok feladatai, azok gyakorlatban történő bemutatása esetek alapján

Szülői jogok, kötelességek, érvényesülésük lehetőségei, esetleg akadályai a napi gyakorlatban

A gyermek korának, szükségleteinek megfelelő elhelyezés biztosítása a gyermekvédelmi szakellátásban

Gyermek és hozzátartozójának kapcsolattartása, konfliktusok okai, jó gyakorlatok a konfliktusmentes kapcsolattartásra

Zsebpénz felhasználása, mint a teljes körű ellátás része

Oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz való jog, akadályok, nehézségek

Ismeretek felhasználása egy eset elemzése kapcsán

A továbbképzési programban tanult ismeretek rendszerezése, összefoglalása

Számonkérés

Tanfolyam és a tananyag értékelése