Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

A képzési szükségletek feltárása, a szükségletfeltáráshoz kapcsolódó képzési tanácsadás a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás.

A szolgáltatás célja: Annak felmérése, hogy a megrendelő/képzés iránt érdeklődő személyes képzési szándékai, célja és igényei egybeesnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Ugyancsak cél a tanácsadási tevékenység során a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása. Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a megrendelő / jelentkező igényeinek megfelelő képzést vagy képzéseket, a tanácsadási tevékenység keretében támpontokat adunk a számára megfelelő képzések felkutatásához.

A szolgáltatás megvalósításának fő folyamata: a szükségletfelmérést és tanácsadást személyes konzultáció keretében a képzésszervezéssel megbízott munkatárs hajtja végre.

A képzési tanácsadás során alapvetően saját szolgáltatásainkat, azok szakmai életpálya szempontjából elérhető, a jelentkező/érdeklődő által realizálható hasznait, várható eredményeit ismertetjük.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő érdeklődést mutat valamely képzésünk iránt, irányított kérdések segítségével megvizsgáljuk, hogy személyes szándékaihoz, érdeklődéséhez, karriercéljaihoz mely képzési program áll a legközelebb. Ha sikerült azonosítani a képzési kínálatunkkal összhangban képzési igényeit és elvárásait, lehetőséget biztosítunk a kiválasztott képzési programhoz illeszkedő előzetes tudásmérés elvégzésére.

Amennyiben a feltárt képzési szükségletek kielégítésére a e-LEARNING Kft. képzései nem alkalmasak, a tanácsadás keretében segítjük a szolgáltatás igénybevevőjét abban, hogy az általunk ismert más intézmény kínálatából számára legmegfelelőbb képzési program, illetve az azt kínáló képző szervezet felé irányítjuk.

Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás során jegyzőkönyvet veszünk fel, mely minimum tartalmazza a bemeneti információkat és a javaslatainkat, dátumot, mindkét fél aláírását. A jegyzőkönyv egy példányát archiváljuk, a másik eredeti példányát, a szolgáltatást igénybe vevő személynek átadjuk.