Minőségpolitika

A e-LEARNING Kft. minőségirányítási rendszere a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet alapján határozza meg minőségpolitikáját.

A minőségpolitika:

  • összhangban áll szervezetünk képzési céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával,

  • megfogalmazza a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját,

  • kifejezi az intézmény elkötelezettségét a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

Jelenleg: „D” képzési körbe tartozó képzések területén tudjuk biztosítani, hogy a nálunk tanuló felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesüljenek.

Tervezzük: „A” képzési körbe tartozó képzési programok engedélyeztetését is. Ugyanakkor a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat.

A e-LEARNING Kft. célkitűzése, hogy szolgáltatásainkkal hozzásegítsük ügyfeleinket céljaik megvalósításához. Ügyfeleinkkel igazi partneri viszonyra törekszünk, amelyet a nyitott kommunikáció, a kölcsönös értékek és érdekek tiszteletben tartása, a bizalom és csapatmunka, a szakértelem megosztása, saját és ügyfeleink fejlődőképessége, valamint a megállapodások kölcsönös betartása jellemez.

Munkatársaink felelősségtudattal végzik munkájukat, és szakterületükön mindenkor a legjobbat nyújtják. Hiszünk a konszenzuson alapuló, közös célok melletti elkötelezettségben, a kreativitás erejében és a munka örömében.

Céljaink elérése érdekében a munkatársi közösség elkötelezi magát a felnőttképzési minőségpolitikai irányelvek betartására:

A képzésben résztvevők, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítése.

Partnerkapcsolatainknak, a vállalatokkal, cégekkel, vállalkozásokkal és a képzésben résztvevőkkel való együttműködésünknek tervezettsége, folyamatos fejlesztése és ápolása számunkra a felnőttképzési igények jobb megismerését, a vevői igények feltárását, partnereink számára pedig munkánk eredményességének nyomon követését, a minőség biztosításában való aktív közreműködésük lehetőségét biztosítják. Annak érdekében, hogy az igények és a feltételek egyensúlyával optimális megoldások születhessenek, nagy gondot fordítunk munkatársaink kiválasztására, ezt követően pedig szakmai és pedagógiai tudásuk fejlesztésére, valamint az alkotó szellemi munka szervezeti és tárgyi feltételeinek megteremtésére. Minőségi szolgáltatásunk az oktatás-képzés mellett kiterjed a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében.

Intézményünk elkötelezettsége a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítésére, a minőségirányítási rendszer és a szakmai munka fejlesztése iránt.

Folyamatosan nyomon követjük a felnőttképzéssel kapcsolatos jogi szabályozás változásait és az új szakmai követelményeket, melyekhez rugalmasan, gyorsan alkalmazkodunk. Mindehhez eszközül szolgál a Felnőttképzési törvény előírásaihoz illeszkedő, általunk kidolgozott minőségirányítási rendszer. Munkatársaink a szakma elismert, magasan kvalifikált tagjai, akiknek együttműködésére épül a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

Évenkénti felülvizsgálat, aktualizálás, hatályosság.

Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg. Munkatársainkkal és a szakmai tanácsadó testülettel közösen értékeljük az elért eredményeket, és évente az önértékelési rendszer működtetésével elkészített éves beszámoló alapján megvitatjuk, szükséges-e minőségpolitikánk módosítása, minden évre újabb minőségcélokat tervezünk kitűzni. Szervezetünk többéves tapasztalata garancia partnereink számára.

Nyilvánosság biztosítása.

Minőségpolitikánk nyilvánossága úgy biztosított, hogy a felnőttképzésben résztvevők által használt oktatótermekben, és az ügyfélszolgálaton kifüggesztésre került, valamint weblapunkon nyilvánosságra hoztuk.